Trang chủ Fanpage Group Youtube Telegram Tiktok
Trở về
Đặc Quyền VIP
01.09.2023

Các Thuyền Trưởng thân mến,

Để các Thuyền Trưởng có thể hiểu rõ hơn các ưu đãi mà chỉ VIP mới có trong Kho Báu - Ta Đến Đây, Nami xin giới thiệu đến các Thuyền Trưởng hệ thống VIP cũng như những quyền lợi khi trở thành VIP.

Nội dung chi tiết:

Phần thưởng đạt mốc VIP

Cấp VIP Giá Gói(KC) Tên Phần Thưởng Số Lượng
0 0 Belly 200000
XP 100000
La Bàn Tầm Bảo 2
1 238 Đá Tăng Bậc 300
La Bàn Tầm Bảo 3
Belly 2000000
2 688 Mảnh 4 sao hệ Quang 30
Mảnh 4 sao hệ Ám 30
XP 2000000
3 988 La Bàn Tầm Bảo Cao 1
Thùng Nguyên Tố 1
Belly 4000000
4 1888 Mảnh 5 sao Ngẫu Nhiên 50
Thùng Nguyên Tố 1
XP 4000000
5 2288 Mảnh Perona 50
Thùng Nguyên Tố 1
Belly 6000000
6 3888 Mảnh Mihawk 50
Thùng Nguyên Tố 2
Phù Văn Tím 1
XP 6000000
7 4188 Mảnh Mihawk 50
Thùng Nguyên Tố 3
Phù Văn Tím 1
Belly 8000000
8 4688 Mảnh Boa Hancock 50
Thùng Nguyên Tố 5
Đao Chúc Phúc 1
XP 8000000
9 4888 Mảnh Borsalino 50
Thùng Nguyên Tố 5
Giày Chúc Phúc 1
Vé Lì Xì Cao Cấp 1
Belly 10000000
10 6888 Mảnh Boa Hancock 50
Phù Văn Vàng 1
Mũ Chúc Phúc 1
XP 10000000

 Đặc quyền VIP

Cấp VIP Mô tả
1 Mở x2 tốc độ chiến đấu
Lợi ích treo máy +10%
Belly treo máy +10%
XP treo máy +10%
Thời gian treo máy +2h
Belly khi đổi +20%
Sức chứa túi đồ +25
Lượt mua Phụ Bản Ngày +1
2 Rượu Truy Nã Cao ở Thương Nhân giảm 10%
Tầm Bảo Thường mở rút 15 lần
Lợi ích treo máy +15%
Belly treo máy +15%
XP treo máy +15%
Thời gian treo máy +3h
Belly khi đổi +30%
Sức chứa túi đồ +50
Lượt mua Phụ Bản Ngày +1
3 Mở Triệu Hồi Tích Điểm Anh Hùng
Lợi ích treo máy +20%
Belly treo máy +20%
XP treo máy +20%
Thời gian treo máy +4h
Belly khi đổi +40%
Sức chứa túi đồ +75
Lượt mua Phụ Bản Ngày +2
4 Kích hoạt Avartar Độc Quyền VIP 4
Lợi ích treo máy +30%
Belly treo máy +30%
XP treo máy +30%
Thời gian treo máy +5h
Belly khi đổi +60%
Sức chứa túi đồ +100
Lượt mua Phụ Bản Ngày +2
5 Kích hoạt Avartar Độc Quyền VIP 5
Truy Nã Hệ mở Bói Tinh Tượng
Lợi ích treo máy +40%
Belly treo máy +40%
XP treo máy +40%
Thời gian treo máy +6h
Belly khi đổi +80%
Sức chứa túi đồ +125
Lượt mua Phụ Bản Ngày +3
6 Lợi ích treo máy +50%
Belly treo máy +50%
XP treo máy +50%
Thời gian treo máy +8h
Belly khi đổi +100%
Sức chứa túi đồ +150
Lượt mua Phụ Bản Ngày +3
7 Kích hoạt Avartar Độc Quyền VIP 7
Lợi ích treo máy +60%
Belly treo máy +60%
XP treo máy +60%
Thời gian treo máy +10h
Belly khi đổi +120%
Sức chứa túi đồ +175
Lượt mua Phụ Bản Ngày +4
8 Lợi ích treo máy +70%
Belly treo máy +70%
XP treo máy +70%
Thời gian treo máy +12h
Belly khi đổi +140%
Sức chứa túi đồ +200
Lượt mua Phụ Bản Ngày +4
9 Lợi ích treo máy +80%
Belly treo máy +80%
XP treo máy +80%
Thời gian treo máy +14h
Belly khi đổi +160%
Sức chứa túi đồ +230
Lượt mua Phụ Bản Ngày +5
10 Kích hoạt Avartar Độc Quyền VIP 10
Lợi ích treo máy +90%
Belly treo máy +90%
XP treo máy +90%
Thời gian treo máy +16h
Belly khi đổi +180%
Sức chứa túi đồ +260
Lượt mua Phụ Bản Ngày +5

Chúc Thuyền Trưởng có những giây phút vui vẻ thư giãn, thoải mái cùng Kho Báu - Ta Đến Đây.

————From Nami with love ❤️—————