Trang chủ Fanpage Group Youtube Telegram Tiktok
Trở về
Quà Ngày
01.10.2023

Thuyền Trưởng thân mến, đừng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào tại Kho Báu - Ta Đến Đây để nhận vô vàn quà hịn, vượt Đại Hải Trình cùng Nami nha!

Thời Gian:

- Vĩnh Viễn

Nội Dung:

- Mua các gói quà ngày, quà ngày VIP 1 , quà ngày VIP 2 và có thể nhận VIP tương ứng.

Tên Gói  Giá (RMB) Giới hạn Cấp VIP
Quà mỗi ngày 3 3 0
Quà ngày Vip 1 6 3 1
Quà ngày Vip 2 12 3 2

Phần Thưởng:

Quà ngày

Cấp Vật Phẩm Số Lượng
1 - 60 Kim Cương 60
La Bàn Thám Bảo 3
Vé làm mới lịch luyện 3
XP 200000
61 - 79 Kim Cương 60
La Bàn Thám Bảo 3
Vé làm mới lịch luyện 3
Tinh Hoa Phù Văn 20
80 - 89 Kim Cương 60
La Bàn Thám Bảo 3
Vé làm mới lịch luyện 3
Bình Dung Hợp 2
90 - 119 Kim Cương 60
La Bàn Thám Bảo 3
Vé làm mới lịch luyện 3
Kết Tinh Nguyên Sơ 2
120 - 300 Kim Cương 60
La Bàn Thám Bảo 3
Vé làm mới lịch luyện 3
Mảnh Siêu Việt 5

Quà Cấp VIP 1

Cấp Vật Phẩm Số Lượng
1 - 60 Kim Cương 120
Rượu Truy Nã Cao 1
Vé làm mới lịch luyện 6
XP 500000
61 - 79 Kim Cương 120
Rượu Truy Nã Cao 1
Vé làm mới lịch luyện 6
Tinh Hoa Phù Văn 100
80 - 89 Kim Cương 120
Rượu Truy Nã Cao 1
Vé làm mới lịch luyện 6
Bình Dung Hợp 6
90 - 119 Kim Cương 120
Rượu Truy Nã Cao 1
Vé làm mới lịch luyện 6
Kết Tinh Nguyên Sơ 10
120 - 300 Kim Cương 120
Rượu Truy Nã Cao 1
Vé làm mới lịch luyện 6
Mảnh Siêu Việt 20

Quà Ngày VIP 2

Cấp Vật Phẩm Số Lượng
1 - 60 Kim Cương 240
Rượu Truy Nã Cao 2
La Bàn Thám Bảo 8
XP 800000
61 - 79 Kim Cương 240
Rượu Truy Nã Cao 2
La Bàn Thám Bảo 8
Tinh Hoa Phù Văn 200
80 - 89 Kim Cương 240
Rượu Truy Nã Cao 2
La Bàn Thám Bảo 8
Bình Dung Hợp 12
90 - 119 Kim Cương 240
Rượu Truy Nã Cao 2
La Bàn Thám Bảo 8
Kết Tinh Nguyên Sơ 20
120 - 300 Kim Cương 240
Rượu Truy Nã Cao 2
La Bàn Thám Bảo 8
Mảnh Siêu Việt 40

Chúc Thuyền Trưởng có những giây phút vui vẻ thư giãn, thoải mái cùng Kho Báu - Ta Đến Đây.

————From Nami with love ❤️—————