Trang chủ Fanpage Group Youtube Telegram Tiktok
Trở về
Phúc Lợi Điểm Danh
01.10.2023

Thuyền Trưởng thân mến, đừng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện trong chuỗi sự kiện ra mắt máy chủ mới để nhận vô vàn quà hịn, vượt Đại Hải Trình cùng Nami nha!

Thời Gian:

- 1 tháng

Nội Dung:

- Mồng 1 hàng tháng cài lại tất cả thưởng

- Đăng nhập điểm danh hàng ngày để phát thưởng.

- Trong ngày nạp số tiền bất kỳ được nhận thêm 1 lần thưởng.

Phần Thưởng:

Tháng Ngày Vật Phẩm Số Lượng
Tháng 1 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh Perona 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh Perona 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh Perona 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh Perona 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh Perona 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
31 Kim Cương 200
Tháng 2 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh Zoro Newworld 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh Zoro Newworld 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh Zoro Newworld 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh Zoro Newworld 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh Zoro Newworld 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
Tháng 3 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh Marco 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh Marco 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh Marco 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh Marco 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh Marco 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
31 Kim Cương 200
Tháng 4 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh Vergo 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh Vergo 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh Vergo 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh Vergo 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh Vergo 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
Tháng 5 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
31 Kim Cương 200
Tháng 6 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
Tháng 7 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
31 Kim Cương 200
Tháng 8 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
31 Kim Cương 200
Tháng 9 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh Bartholomew Kuma 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh Bartholomew Kuma 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh Bartholomew Kuma 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh Bartholomew Kuma 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh Bartholomew Kuma 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
Tháng 10 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh Shiki 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh Shiki 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh Shiki 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh Shiki 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh Shiki 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
31 Kim Cương 200
Tháng 11 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh Ace 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh Ace 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh Ace 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh Ace 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh Ace 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
Tháng 12 1 Đá Tăng Bậc 100
2 Đá Tăng Bậc 150
3 Kim Cương 200
4 Móc Tay Sấm Sét 1
5 Kim Cương 200
6 Kim Cương 150
7 Mảnh Sabo 10
8 Kim Cương 200
9 Hộ Giáp Sấm Sét 1
10 Kim Cương 200
11 Kim Cương 150
12 Mảnh Sabo 10
13 Kim Cương 200
14 Mũ Sấm Sét 1
15 Kim Cương 200
16 Kim Cương 150
17 Mảnh Sabo 10
18 Kim Cương 200
19 Giày Sấm Sét 1
20 Kim Cương 200
21 Kim Cương 150
22 Mảnh Sabo 10
23 Kim Cương 200
24 Rượu Truy Nã Cao 1
25 Kim Cương 200
26 Kim Cương 150
27 Mảnh Sabo 10
28 Kim Cương 200
29 Thùng Nguyên Tố 1
30 Kim Cương 200
31 Kim Cương 200

Chúc Thuyền Trưởng có những giây phút vui vẻ thư giãn, thoải mái cùng Kho Báu - Ta Đến Đây.

————From Nami with love ❤️—————