Trang chủ Fanpage Group Youtube Telegram Tiktok
Trở về
Mục Tiêu 7 Ngày
01.10.2023

Thuyền Trưởng thân mến, đừng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện trong chuỗi sự kiện ra mắt máy chủ mới để nhận vô vàn quà hịn, vượt Đại Hải Trình cùng Nami nha!

Thời Gian:

- Tạo nhân vật 7 ngày

Nội Dung:

- Đăng nhập 7 ngày nhận quà

- Hoàn thành nhiệm vụ từng ngày nhận quà

- Đạt mốc rương nhiệm vụ nhận quà

- Ngoài ra có thể mua thêm những vật phẩm giảm giá.

Phần Thưởng:

Đăng nhập 7 ngày

Ngày Vật Phẩm Số lượng
1 Kim Cương 100
Đá Tăng Bậc 100
2 Kim Cương 150
Rượu Truy Nã Cao 2
3 Kim Cương 200
Phù Văn Lam 1
4 Kim Cương 250
Thùng Nguyên Tố 1
5 Kim Cương 300
Đao Chúc Phúc 1
6 Kim Cương 350
La Bàn Tầm Bảo Cao 2
7 Kim Cương 400
Killer 1

Hoàn Thành Nhiệm Vụ: 

Ngày Nhiệm Vụ Vật Phẩm Số lượng
Ngày 1 Vượt ải 20 chiến dịch Belly 20000
Đá Tăng Bậc 50
Vượt ải 30 chiến dịch Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Vượt ải 40 chiến dịch Belly 50000
Đá Tăng Bậc 100
Vượt ải 50 chiến dịch Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Vượt ải 60 chiến dịch Belly 100000
Đá Tăng Bậc 150
Vượt ải 70 chiến dịch Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Cống hiến Quân Đoàn 1 lần Belly 20000
Mảnh 4 Sao Ngẫu Nhiên 5
Cống hiến Quân Đoàn 3 lần Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Cống hiến Quân Đoàn 5 lần Belly 50000
Mảnh 4 Sao Ngẫu Nhiên 10
Khiêu chiến phụ bản Quân Đoàn 2 lần Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Khiêu chiến phụ bản Quân Đoàn 5 lần Belly 100000
Mảnh 4 Sao Ngẫu Nhiên 15
Khiêu chiến phụ bản Quân Đoàn 10 lần Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Ngày 2 Tháp Thí Luyện đạt đến 10 tầng Belly 20000
Tinh Hoa Phù Văn 100
Tháp Thí Luyện đạt đến 15 tầng Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Tháp Thí Luyện đạt đến 20 tầng Belly 50000
Tinh Hoa Phù Văn 200
Tháp Thí Luyện đạt đến 30 tầng Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Tháp Thí Luyện đạt đến 40 tầng Belly 100000
Tinh Hoa Phù Văn 300
Tháp Thí Luyện đạt đến 50 tầng Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Truy nã thường 10 lần Belly 20000
Đá Tăng Bậc 50
Truy nã thường 20 lần Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Truy nã cao cấp 5 lần Belly 50000
Đá Tăng Bậc 80
Truy nã cao cấp 10 lần Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Truy nã cao cấp 20 lần Belly 100000
Đá Tăng Bậc 150
Truy nã cao cấp 40 lần Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Ngày 3 Khiêu chiến 5 lần Đấu Trường Belly 20000
Vé Khiêu Chiến 2
Khiêu chiến 10 lần Đấu Trường Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Khiêu chiến 15 lần Đấu Trường Belly 50000
Vé Khiêu Chiến 3
Khiêu chiến 20 lần Đấu Trường Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Khiêu chiến 30 lần Đấu Trường Belly 100000
Vé Khiêu Chiến 5
Khiêu chiến 40 lần Đấu Trường Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Ghép 1 anh hùng 5 sao Belly 20000
Vé làm mới lịch luyện 2
Ghép 2 anh hùng 5 sao Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Ghép 3 anh hùng 5 sao Belly 50000
Vé làm mới lịch luyện 4
Ghép 4 anh hùng 5 sao Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Ghép 1 anh hùng 6 sao Belly 100000
Vé làm mới lịch luyện 6
Ghép 2 anh hùng 6 sao Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Ngày 4 Hoàn thành 10 nhiệm vụ lịch luyện Belly 20000
Vé làm mới lịch luyện 2
Hoàn thành 20 nhiệm vụ lịch luyện Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Hoàn thành 30 nhiệm vụ lịch luyện Belly 50000
Vé làm mới lịch luyện 2
Hoàn thành 40 nhiệm vụ lịch luyện Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Hoàn thành 5 nhiệm vụ lịch luyện phẩm chất Tím trở lên Belly 100000
Vé làm mới lịch luyện 4
Hoàn thành 10 nhiệm vụ lịch luyện phẩm chất Tím trở lên Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Làm mới 5 lần nhiệm vụ lịch luyện Belly 20000
Gỗ Chiến Hạm 5
Làm mới 10 lần nhiệm vụ lịch luyện Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Làm mới 15 lần nhiệm vụ lịch luyện Belly 50000
Gỗ Chiến Hạm 10
Làm mới 20 lần nhiệm vụ lịch luyện Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Làm mới 30 lần nhiệm vụ lịch luyện Belly 100000
Gỗ Chiến Hạm 15
Làm mới 40 lần nhiệm vụ lịch luyện Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Ngày 5 Mở khóa 3 chiến hạm Belly 20000
Gỗ Chiến Hạm 10
Mở khóa 5 chiến hạm Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Chiến hạm đạt cấp 1 Belly 50000
Gỗ Chiến Hạm 15
Chiến hạm đạt cấp 2 Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Chiến hạm đạt cấp 3 Belly 100000
Mảnh 4 Sao Ngẫu Nhiên 10
Chiến hạm đạt cấp 4 Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Người chơi đạt đến cấp 10 Belly 20000
Thùng Nguyên Tố 1
Người chơi đạt đến cấp 20 Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Người chơi đạt đến cấp 30 Belly 50000
Thùng Nguyên Tố 1
Người chơi đạt đến cấp 40 Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Người chơi đạt đến cấp 45 Belly 100000
Thùng Nguyên Tố 1
Người chơi đạt đến cấp 55 Belly 10000
Mảnh Mihawk 1
Ngày 6 Phụ bản vô tận vượt qua ải 10 Belly 20000
La Bàn Thám Bảo 2
Phụ bản vô tận vượt qua ải 20 Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Phụ bản vô tận vượt qua ải 30 Belly 50000
La Bàn Thám Bảo 2
Phụ bản vô tận vượt qua ải 40 Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Phụ bản vô tận vượt qua ải 50 Belly 100000
La Bàn Thám Bảo 3
Phụ bản vô tận phái ra anh hùng 1 lần Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Tầm Bảo 10 lần Belly 20000
Rượu Truy Nã Cao Cấp 1
Tầm Bảo 20 lần Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Tầm Bảo 30 lần Belly 50000
Rượu Truy Nã Cao Cấp 1
Tầm Bảo 40 lần Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Tầm Bảo 60 lần Belly 100000
Rượu Truy Nã Cao Cấp 1
Tầm Bảo 80 lần Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Ngày 7 Chiến thắng 2 thủ vệ Belly 20000
Tinh Hoa Nguyên Tố 10
Chiến thắng 10 thủ vệ Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Chiến thắng 15 thủ vệ Belly 50000
Tinh Hoa Nguyên Tố5 15
Chiến thắng 20 thủ vệ Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Chiến thắng 25 thủ vệ Belly 100000
Tinh Hoa Nguyên Tố 20
Chiến thắng 30 thủ vệ Belly 100000
Mảnh Mihawk 1
Sở hữu 5 Anh Hùng Lv30 trở lên Belly 20000
Phù Thạch Chiến Hạm 5
Sở hữu 1 Anh Hùng Lv99 trở lên Belly 30000
Mảnh Mihawk 1
Sở hữu 1 Anh Hùng Lv120 trở lên Belly 50000
Phù Thạch Chiến Hạm 10
Sở hữu 5 Anh Hùng 5 sao Belly 80000
Mảnh Mihawk 1
Sở hữu 1 Anh Hùng 6 sao Belly 100000
Phù Thạch Chiến Hạm 15
Sở hữu 2 Anh Hùng 6 sao Belly 100000
Mảnh Mihawk 1

Quà Phúc Lợi

VIP Vật Phẩm Số Lượng
0 Đá Tăng Bậc 20
0 Vé Khiêu Chiến 1
0 Vé làm mới lịch luyện 1
0 Huân Chương 50
0 La Bàn Thám Bảo 1
0 Belly 50000
0 Rượu Truy Nã Thường 1
0 Mảnh Chopper 30
0 Rượu Truy Nã Cao Cấp 4
0 Mảnh 4 Sao Ngẫu Nhiên 30
0 Vé làm mới lịch luyện 20
0 Gỗ Chiến Hạm 150
0 La Bàn Thám Bảo 40
0 Nicorobin Newworld 1
1 Đá Tăng Bậc 300
2 Mảnh 5 Sao Nước 50
3 Phù thạch chiến hạm 40
4 Rượu Truy Nã Cao Cấp 10
4 Phù Văn Tím 1
5 La Bàn Thám Bảo Cao 5
6 Mihawk 1

Rương 

Mốc Vật Phẩm Số Lượng
20 Mảnh Mihawk 8
50 Quà Phù Thạch (Ngẫu Nhiên) 1
70 Kim Cương 2000
100 Mihawk Đại Kiếm Sĩ (7 Ngày) 1

Chúc Thuyền Trưởng có những giây phút vui vẻ thư giãn, thoải mái cùng Kho Báu - Ta Đến Đây.

————From Nami with love ❤️—————