Trang chủ Fanpage Group Youtube Telegram Tiktok
Trở về
Chiến Lệnh Leo Tháp
01.10.2023

Thuyền Trưởng thân mến, đừng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào tại Kho Báu - Ta Đến Đây để nhận vô vàn quà hịn, vượt Đại Hải Trình cùng Nami nha!

Thời Gian:

- Vĩnh Viễn

Nội Dung:

- Vượt tháp thí luyện mốc nhất định sẽ được nhận thưởng

- Mua thêm chiến lệnh sẽ nhận thêm phần thưởng giá trị

Phần Thưởng:

- Khi mua Chiến Lệnh nhận ngay:

Kim Cương Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên Đá Tăng Bậc
980 50 1000

Phần Thưởng Chiến Lệnh 1

Phần Thưởng Vượt Ải Khi Mua Chiến Lệnh 1
Chiến Lệnh 1 Vượt Ải Vật Phẩm Số Lượng Kim Cương Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên Đá Tăng Bậc
1 5 XP 50000   10 200
2 10 XP 50000   10 200
3 15 XP 50000   10 200
4 20 XP 50000   10 200
5 25 Đá Tăng Bậc 100 500 10  
6 30 XP 50000   10 200
7 35 XP 50000   10 200
8 40 XP 50000   10 200
9 45 XP 50000   10 200
10 50 Đá Tăng Bậc 100 500 50  
11 55 XP 50000   10 200
12 60 XP 50000   10 200
13 65 XP 50000   10 200
14 70 XP 50000   10 200
15 75 Đá Tăng Bậc 100 500 10  
16 80 XP 100000   10 200
17 85 XP 100000   10 200
18 90 XP 100000   10 200
19 95 XP 100000   10 200
20 100 Đá Tăng Bậc 100 500 50  
21 105 XP 100000   10 200
22 110 XP 100000   10 200
23 115 XP 100000   10 200
24 120 XP 100000   10 200
25 125 Đá Tăng Bậc 100 500 10  
26 130 XP 100000   10 200
27 135 XP 100000   10 200
28 140 XP 100000   10 200
29 145 XP 100000   10 200
30 150 Đá Tăng Bậc 100 1000 50  
Tổng nhận thưởng khi mua chiến lệnh 1 3500 420 4800

Phần Thưởng Chiến Lệnh 2

Phần Thưởng Vượt Ải Khi Mua Chiến Lệnh 2
Chiến Lệnh 2 Vượt Ải Vật Phẩm Số Lượng Kim Cương Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên Đá Tăng Bậc
1 155 XP 100000   10 300
2 160 XP 100000   10 300
3 165 XP 100000   10 300
4 170 XP 100000   10 300
5 175 Đá Tăng Bậc 100 500 10  
6 180 XP 100000   10 300
7 185 XP 100000   10 300
8 190 XP 100000   10 300
9 195 XP 100000   10 300
10 200 Đá Tăng Bậc 100 500 50  
11 205 XP 100000   10 300
12 210 XP 100000   10 300
13 215 XP 100000   10 300
14 220 XP 100000   10 300
15 225 Đá Tăng Bậc 100 500 10  
16 230 XP 200000   10 300
17 235 XP 200000   10 300
18 240 XP 200000   10 300
19 245 XP 200000   10 300
20 250 Đá Tăng Bậc 200 500 50  
21 255 XP 200000   10 300
22 260 XP 200000   10 300
23 265 XP 200000   10 300
24 270 XP 200000   10 300
25 275 Đá Tăng Bậc 200 1000 50  
26 280 XP 200000   10 300
27 285 XP 200000   10 300
28 290 XP 200000   10 300
29 295 XP 200000   10 300
30 300 Đá Tăng Bậc 200 1000 50  
Tổng nhận thưởng khi mua chiến lệnh 2 4000 460 7200

Phần Thưởng Chiến Lệnh 3

Phần Thưởng Vượt Ải 3 Khi Mua Thêm Chiến Lệnh 3
Chiến Lệnh 2 Vượt Ải Vật Phẩm Số Lượng Kim Cương Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên Đá Tăng Bậc
1 305 Vàng 500000   50 400
2 310 Vàng 500000   10 400
3 315 Vàng 500000   10 400
4 320 Vàng 500000   10 400
5 325 Đá Tăng Bậc 100 500 10  
6 330 XP 200000   10 400
7 335 XP 200000   10 400
8 340 XP 200000   10 400
9 345 XP 200000   10 400
10 350 Đá Tăng Bậc 100 500 50  
11 355 Vàng 500000   10 400
12 360 Vàng 500000   10 400
13 365 Vàng 500000   10 400
14 370 Vàng 500000   10 400
15 375 Đá Tăng Bậc 100 500 10  
16 380 XP 200000   10 400
17 385 XP 200000   10 400
18 390 XP 200000   10 400
19 395 XP 200000   10 400
20 400 Đá Tăng Bậc 200 1000 50  
21 405 Vàng 500000   10 400
22 410 Vàng 500000   10 400
23 415 Vàng 500000   10 400
24 420 Vàng 500000   10 400
25 425 Đá Tăng Bậc 200 1000 50  
26 430 XP 200000   10 400
27 435 XP 200000   10 400
28 440 XP 200000   10 400
29 445 XP 200000   10 400
30 450 Đá Tăng Bậc 200 1000 50  
Tổng nhận thưởng khi mua chiến lệnh 3 4500 500 9600

Chúc Thuyền Trưởng có những giây phút vui vẻ thư giãn, thoải mái cùng Kho Báu - Ta Đến Đây.

————From Nami with love ❤️—————