Trang chủ Fanpage Group Youtube Telegram Tiktok
Trở về
Chiến Lệnh Chính Tuyến
01.10.2023

Thuyền Trưởng thân mến, đừng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào tại Kho Báu - Ta Đến Đây để nhận vô vàn quà hịn, vượt Đại Hải Trình cùng Nami nha!

Thời Gian:

- Vĩnh Viễn

Nội Dung:

- Vượt ải chính tuyến mốc nhất định sẽ được nhận thưởng

- Mua thêm chiến lệnh sẽ nhận thêm phần thưởng giá trị

Phần Thưởng:

- Khi mua chiến lệnh nhận ngay:

Kim Cương Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên Rượu Truy Nã Cao
980 50 10

Phần Thưởng Chiến Lệnh 1

Phần Thưởng  Vượt Ải Mua Thêm Chiến Lệnh
Chiến Lệnh 1 Vượt Ải Vật Phẩm Số lượng Kim Cương Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên Rượu Truy Nã Cao
1 1 Côn Dấu Ấn 1 500 50  
2 5 Mũ Dấu Ấn 1 100 10  
3 10 Rượu Truy Nã Cao 1 100 10  
4 15 Hộ Giáp Dấu Ấn 1 100 10  
5 20 Giày Dấu Ấn 1 500   10
6 25 Rượu Truy Nã Cao 1 100 10  
7 30 Ná Cao Su 1 100 10  
8 35 Mũ Cao Su 1 100 10  
9 40 Rượu Truy Nã Cao 1 100 10  
10 45 Hộ Giáp Cao Su 1 500   10
11 50 Giày Cao Su 1 100 10  
12 55 Rượu Truy Nã Cao 1 100 10  
13 60 Kiếm Kỵ Sĩ 1 100 10  
14 65 Mũ Kỵ Sĩ 1 100 10  
15 70 Rượu Truy Nã Cao 5 500   10
16 75 Hộ Giáp Kỵ Sĩ 1 100 10  
17 80 Giày Kỵ Sĩ 1 100 10  
18 85 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 10 100 10  
19 90 Kiếm Khế Ước 1 100 10  
20 95 Mũ Khế Ước 1 500   10
21 100 Rượu Truy Nã Cao 10 100 10  
22 105 Hộ Giáp Khế Ước 1 100 10  
23 110 Giày Khế Ước 1 100 10  
24 115 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 20 100 10  
25 120 Chày Sư Tử 1 500   10
26 125 Mũ Sư Tử 1 100 10  
27 130 Rượu Truy Nã Cao 10 100 10  
28 140 Hộ Giáp Sư Tử 1 100 10  
29 150 Giày Sư Tử 1 100 10  
30 160 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 20 1000   10
Tổng nhận thưởng khi mua chiến lệnh  8600 400 80

Phần Thưởng Chiến Lệnh 2

Phần Thưởng  Vượt Ải  Mua Thêm Chiến Lệnh
Chiến Lệnh 2 Vượt Ải Vật Phẩm Số Lượng Kim Cương Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên Rượu Truy Nã Cao
1 165 Găng Tay Chiến Thắng 1 500 50  
2 170 Mũ Chiến Thắng 1 200 15  
3 175 Rượu Truy Nã Cao 5 200 15  
4 180 Hộ Giáp Chiến Thắng 1 200 15  
5 185 Giày Chiến Thắng 1 500   10
6 190 Rượu Truy Nã Cao 5 200 15  
7 195 Móc Tay Sấm Sét 1 200 15  
8 200 Mũ Sấm Sét 1 200 15  
9 205 Rượu Truy Nã Cao 10 200 15  
10 210 Hộ Giáp Sấm Sét 1 500   10
11 215 Giày Sấm Sét 1 200 15  
12 220 Rượu Truy Nã Cao 10 200 15  
13 225 Chùy Ánh Sáng 1 200 15  
14 230 Mũ Ánh Sáng 1 200 15  
15 235 Rượu Truy Nã Cao 10 500   10
16 240 Hộ Giáp Ánh Sáng 1 200 15  
17 245 Giày Ánh Sáng 1 200 15  
18 250 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 50 200 15  
19 255 Kiếm Ma Linh 1 200 15  
20 260 Mũ Ma Linh 1 500   15
21 265 Rượu Truy Nã Cao 10 200 15  
22 270 Hộ Giáp Ma Linh 1 200 15  
23 275 Giày Ma Linh 1 200 15  
24 280 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 50 200 15  
25 285 Kiếm Ánh Sáng 1 500   15
26 290 Mũ Ánh Sáng 1 200 15  
27 295 Rượu Truy Nã Cao 10 200 15  
28 300 Hộ Giáp Ánh Sáng 1 200 15  
29 310 Giày Ánh Sáng 1 200 20  
30 320 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 50 1000   20
Tổng nhận thưởng khi mua chiến lệnh  9600 450 100

Phần Thưởng Chiến Lệnh 3

Phần Thưởng  Vượt Ải Mua Thêm Chiến Lệnh
Chiến Lệnh 3 Vượt Ải Vật Phẩm Số lượng Kim Cương Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên Rượu Truy Nã Cao
1 485 Đao Chúc Phúc 1 1000 50  
2 490 Mũ Chúc Phúc 1 300 20  
3 495 Rượu Truy Nã Cao 5 300 20  
4 500 Hộ Giáp Chúc Phúc 1 300 20  
5 505 Giày Chúc Phúc 1 500   20
6 510 Rượu Truy Nã Cao 5 300 20  
7 515 Đao Chúc Phúc 1 300 20  
8 520 Mũ Chúc Phúc 1 300 20  
9 525 Rượu Truy Nã Cao 10 300 20  
10 530 Hộ Giáp Chúc Phúc 1 500   20
11 535 Giày Chúc Phúc 1 300 20  
12 540 Rượu Truy Nã Cao 10 300 20  
13 545 Đao Chúc Phúc 1 300 20  
14 550 Mũ Chúc Phúc 1 300 20  
15 555 Rượu Truy Nã Cao 10 1000   20
16 560 Hộ Giáp Chúc Phúc 1 300 20  
17 565 Giày Chúc Phúc 1 300 20  
18 570 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 50 300 20  
19 575 Đao Chúc Phúc 1 300 20  
20 580 Mũ Chúc Phúc 1 500   20
21 585 Rượu Truy Nã Cao 10 300 20  
22 590 Hộ Giáp Chúc Phúc 1 300 20  
23 595 Giày Chúc Phúc 1 300 20  
24 600 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 50 300 20  
25 605 Đao Chúc Phúc 1 500   20
26 610 Mũ Chúc Phúc 1 300 20  
27 615 Rượu Truy Nã Cao 10 300 25  
28 620 Hộ Giáp Chúc Phúc 1 300 25  
29 630 Giày Chúc Phúc 1 300 50  
30 640 Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên 50 1000   20
Tổng nhận thưởng khi mua chiến lệnh  11900 550 120

Chúc Thuyền Trưởng có những giây phút vui vẻ thư giãn, thoải mái cùng Kho Báu - Ta Đến Đây.

————From Nami with love ❤️—————